Använd KBT för att underlätta dina symtom

KBT eller kognitiv beteendeterapi som det står för är en vanligt använd terapiform och även om det ofta används för för depression och ångest, något kvinnor ofta upplever vid PMS, är det sällan med i diskussionen om hur man kan underlätta PMS-symptom. Men vad vi lärt oss tidigare i livet påverkar våra symptom eftersom vi redan lärt oss hur vi ska tänka, känna oh bete oss när vi är deprimerade, arga osv.

Om vi lärt oss att när vi är ledsna så är det inget vi pratar om med andra så är det också så du kommer reagera och bete dig när du är ledsen och deprimerad. Du sluter dig och isolerar dig från människor som vill hjälpa dig and känner dig ensam och helt överväldigad av alla känslor. Det känns så hotfullt och skrämmande att inte ha kontroll så du utvecklar en ångest som mynnar ut i en panikattack.

KBT kan inte hjälp oss ta bort den faktiska depressionen eller symptomet av PMS  men vi kan underlätta det. Den inlärda tron om att inte prata om negativa känslor skapar osunda sätt att hantera med symptomet. När du öppnar upp och skaffar hjälp kan du faktiskt underlätta de konselvenser vilket är känslan av att inte ha kontroll, ångest och panikattacker.

Sanningen är också att även om symptomen inte härstammar från ett felaktikt tankesätt, blir ett felaktikt tankesätt ofta en följeslagare vi inte vill ha.

Efter ett utbrott, efter att ha skällt ut våra barn, efter att ha gjort sönder någonting, efter en sammanbrott och därefter inte kunna göra det vi borde göra, efter att ha haft ytterligare ett stort bråk med vår partner kommer de nedvärderande tankarna om att inte vara en tillräckligt bra mamma, en dålig partner eller en dålig människa. Det hämmar och bryter ner oss och får oss att känna oss mindre värda. Mindre än vi faktiskt är. Kanske med känslan att vår familj skulle må bättre utan oss. Att vår partner denna gång fått nog. Att vi förr eller senare kommer bli ensamma.

PMS-symptomen är inte det enda som påverkar oss utan även eftervallningarna av våra utbrott och konflikter har en stor påverkan och riskerar att underminera vårt egenvärde.

Med andra ord, vi har PMS-symptom men de kan underlättas.