Mindsettekniker

Meditation

Meditation handlar om att träna ditt medvetande och skapa en hälsosamt perspektiv, och du gör det genom att lära dig att observera dina tankar och känslor utan att bedöma dem. Det är inte på något sätt enkelt men det är värdefullt och forskning har visat att meditation, genom regelbunden övning, fungerar så kopplar om din hjärna att arbeta mer effektivt. Meditation är ett paraplybegrepp för olika tekniker såsom mindfulness, progressiv avslappning, mindful andning eller yoga.

Meditation hjälper på så många sätt! Det har bland annat bevisats:

Minska stress
Meditation är väldigt effektivt att minska stress och ångest. En studie visade att mindfulness och meditering av zenform signifikant minskar stress när man övar under en tremånadersperiod.

Förbättra fokus
Meditation förbättrar kognitionen och förmågan att utföra krävande uppgifter som kräver stor fokus.

Förbättrar din känsla av samhörighet och empati
Meditation ökar känslan av samhörighet med andra och kan förbättra områden i hjärnan som är associerade med den mentala bearbetningen av empati.

Förbättrar relationer
Meditation har visat sig förbättra din förmåga att relatera till andra genom att förbättra förmågan att känna empati vilket i sin tur förbättrar förmågan att snappa upp signaler om hur andra mår. Det förbättrar dessutom sin emotionella stabilitet.

Förbättrar minnet
Forskning har visat att meditation förbättrar förmågan att memorera saker och dessutom lagra och befästa ny information.

Förbättra dina beslutstagarförmåga
Studier har visat att både mindfulness och transcendal meditation hjälper dig att fatta bättre belsut genom att förbättra funktionen i hjärnans beslutsfattarcentrum.

Höjer ditt immunsystem
Meditation stärker immunsystemet och gör dig mer resistent mot virus och infektioner.

Minskar fysisk och psykisk smärta 
Meditation has vetenskapligt visat förmåga att minska fysisk och psykisk smärta bättre än morfin.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

KBT är en populär och ofta använd psykologisk terapiform. Den syftar till att ändra negativa tanke- och beteendemönster för att bättre kunna hantera emotionella problem. Detta görs genom att analysera problematiska beteenden, och fastställa orsaken och konsekvensen till beteendet. Därefter kan ett nytt adaptivt och sundare beteende läras om.

Omlärningen kan göras på olika sätt men en vanligt använd metod är exponering vilket innebär att du gradvis exponerar dig själv för din rädsla och övervakar din egen reaktion. När du exponerar dig själv under tillräckligt lång tid, minskar rädslan och ångesten och du lär dig ett sundare sätt att tänka och reagera.

KBT används ofta vid depressioner, ångest, stress och vissa relationsproblem vilket är några av de vanligaste problemen kvinnor med PMS/PMDS upplever.