Vad är PME?

Premenstrual Exacerbation (PME) är något som inte finns mycket information om i Sverige idag. PME innebär att man har en annan underliggande psykisk sjukdom som t. ex. depression, dystymi, ångestsjukdom, alkoholism, eller ätstörning som förvärras under lutealfasen, alltså tiden mellan ägglossning och mens. Till skillnad från PMDS har man alltså symptom hela tiden men som förvärras vid tiden för PMS/PMDS och därför ofta blandas ihop med PMDS utöver att symptomen ofta är väldigt lika. Faktum är att 40 % av alla som söker vård för PMDS uppskattas egentligen har PME. Det är därför också viktigt att skilja dem åt för att få rätt behandling och hjälp.

1-3 % av alla menstruerande kvinnor uppskattas ha PME.

Det bästa sättet att skilja på PMDS och PME är att dokumentera ditt mående varje dag och se om symptomen försvinner helt eller blir bättre men fortfarande kvarstår under övrig tid.